Kisah

Humor Jawa : Nyanyian Si Doni


Nyanyian si Doni

Ono ing siji sekolahan, kelas 1 SD, yoiku ngepasi pelajaran kesenian sing diwulang pak guru. Sinambi ngoreksi pekerjaane bocah-bocah, pak guru ngajak murid-murid nyanyi. Banjur pak guru nimbali murid-murid maju siji-siji menyang ngarep.

Pak guru: Cah... bocah... tak timbali siji-siji maju menyang ngarep nyanyi bebas ya
Murid-murid: Nggeh pak...
Pak guru: Nomer siji... Doni. Ayo maju nang ngarep...
Doni: Nggeh pak (sinambi maju)
Pak guru: Kowe arep nyanyi opo Don?
Doni: Cicak di dinding pak...
Pak guru: Yo wes ndang mulai!
Doni: Cicak-cicak di dinding
Pak guru: Gedhe'no titik Don...!
Doni: Tekek-tekek di dinding, diam diam merayap
Pak guru: Don... gedhe'no titik (pak guru rodok mbengok)
Doni: Bajul-bajul di dinding...
Pak guru: (pak guru rodok muring karo mbengok) Doooon... sing digedhe'no kuwi suaramu, duduk kewane, lagian nyapo bajul blakra'an nang dinding.
Doni: @@@@@@@@

Posting Komentar

0 Komentar